Gruber-Systems
Dorfner
Graco
MPI
Pinskey-Edge

Termin kompoziti u modernoj tehnologiji se odnosi na mešavinu strukturnih vlakana i plastike. Ova mešavina je poznata pod nazivom Vlaknom Ojačana Plastika, ili skraćeno VOP (FRP). Vlakno daje plastici strukturu i jačinu dok plastični polimer povezuje vlakna, baš kao sto su stari Egipćani koristili slamu i blato za proizvodnju adobe.

  Vrste vlakana koja se uobičajeno koriste za VOP kompozite uključuju:

  • Fiber Glass
  • Carbon Fiber
  • Aramid Fiber
  • Boron Fiber
  • Basalt Fiber
  • Natural Fiber (Drvo, Lan, Konoplja, itd.)

  U slučaju fiberglasa, stotine hiljada staklenih vlakana su čvrsto povezana plastičnom polimernom smolom. Plastične smole koje se uobičajeno koriste u kompozitima uključuju:

  • Epoxy
  • Vinyl Ester
  • Polyester
  • Polyurethane
  • Polypropylene

  Navedena vlakna izuzetnih performansi, zajedno sa fiberglasom, karbonskim i drugim mineralnim puniocima, doveli su do velikih dostignuća u aero-industriji, vojnoj industriji, u proizvodnji sportske opreme, medicinskih pomagala i mnogih drugih aplikacija sa izuzetnim performansama. Razvoj novih i kvalitetnijih smola je takođe doprineo širenju tržišta kompozita, naručito kada su u pitanju primene u uslovima viskih temperatura i tamo gde je potrebna velika otpornost na rđu.

  U arhitekturi i građevinskoj industriji, proizvodi od livenih polimera igraju značajnu ulogu. Granularni materijali  kao sto su kalcijum karbonat, aluminijum trihidrat, kvarc itd.,  koji imaju definisanu granulometriju koriste se kao ojačanje u kombinaciji sa poliesterskim ili akrilnim smolama različitih svojstava, zavisno od namene.

  Većina tržišta kompozita je u stalnom porastu. Kompoziti su našli svoje mesto na svetskom tržištu i imaju sve veći udeo u njemu, naručito kad su visoke performanse materijala od ključnog značaja.

  U poređenju sa ostalim materijalima široke upotrebe kao što su metal i drvo, kompoziti imaju značajne prednosti. Glavna predost kompozita je u njihovoj lakoći. U transportu, manja težina smanjuje potrošnju goriva i povećava brzinu transporta. Kada je u pitanju sportska oprema, lagani kompoziti omogućuju duže udarce u golfu, brže udarce u tenisu i pravilnije gađanje u streličarstvu. U pogledu energije vetra, što je manja težina propelera turbine, to je veća energetska efikasnost.

  Kompoziti se danas najčešće upotebljavaju u proizvodnji:

  • Letelica
  • Brodova i podmornica
  • Sportske opreme (palica za golf, teniskih reketa, hokejskih palica)
  • Delova za motorna vozila
  • Vetrogeneratora
  • Naoružanja
  • Gradjevinskih materijala i arhitektonskih površina
  • Cevi za vodu
  • Mostova
  • Građevinskih profila

  Pored ušteda koje proističu iz njihove manje specifične težine, ostale prednosti kompozita uključuju:

  • Otpornost na koroziju
  • Neprovodljivost
  • Savitljivost
  • Glatkoća
  • Jeftino održavanje
  • Dugovečnost
  • Fleksibilnost u dizajniranju