Kompozitna rešenja

Gruber-Systems
Dorfner
Graco
MPI
Pinskey-Edge

Termin kompoziti u modernoj tehnologiji se odnosi na mešavinu strukturnih vlakana i plastike. Ova mešavina je poznata pod nazivom Vlaknom Ojačana Plastika, ili skraćeno VOP (FRP). Vlakno daje plastici strukturu i jačinu dok plastični polimer povezuje vlakna, baš kao sto su stari Egipćani koristili slamu i blato za proizvodnju adobe.

Vrste vlakana koja se uobičajeno koriste za VOP kompozite uključuju:

 • Fiber Glass
 • Carbon Fiber
 • Aramid Fiber
 • Boron Fiber
 • Basalt Fiber
 • Natural Fiber (Drvo, Lan, Konoplja, itd.)

U slučaju fiberglasa, stotine hiljada staklenih vlakana su čvrsto povezana plastičnom polimernom smolom. Plastične smole koje se uobičajeno koriste u kompozitima uključuju:

 • Epoxy
 • Vinyl Ester
 • Polyester
 • Polyurethane
 • Polypropylene

Navedena vlakna izuzetnih performansi, zajedno sa fiberglasom, karbonskim i drugim mineralnim puniocima, doveli su do velikih dostignuća u aero-industriji, vojnoj industriji, u proizvodnji sportske opreme, medicinskih pomagala i mnogih drugih aplikacija sa izuzetnim performansama. Razvoj novih i kvalitetnijih smola je takođe doprineo širenju tržišta kompozita, naručito kada su u pitanju primene u uslovima viskih temperatura i tamo gde je potrebna velika otpornost na rđu.

U arhitekturi i građevinskoj industriji, proizvodi od livenih polimera igraju značajnu ulogu. Granularni materijali  kao sto su kalcijum karbonat, aluminijum trihidrat, kvarc itd.,  koji imaju definisanu granulometriju koriste se kao ojačanje u kombinaciji sa poliesterskim ili akrilnim smolama različitih svojstava, zavisno od namene.

Većina tržišta kompozita je u stalnom porastu. Kompoziti su našli svoje mesto na svetskom tržištu i imaju sve veći udeo u njemu, naručito kad su visoke performanse materijala od ključnog značaja.

U poređenju sa ostalim materijalima široke upotrebe kao što su metal i drvo, kompoziti imaju značajne prednosti. Glavna predost kompozita je u njihovoj lakoći. U transportu, manja težina smanjuje potrošnju goriva i povećava brzinu transporta. Kada je u pitanju sportska oprema, lagani kompoziti omogućuju duže udarce u golfu, brže udarce u tenisu i pravilnije gađanje u streličarstvu. U pogledu energije vetra, što je manja težina propelera turbine, to je veća energetska efikasnost.

Kompoziti se danas najčešće upotebljavaju u proizvodnji:

 • Letelica
 • Brodova i podmornica
 • Sportske opreme (palica za golf, teniskih reketa, hokejskih palica)
 • Delova za motorna vozila
 • Vetrogeneratora
 • Naoružanja
 • Gradjevinskih materijala i arhitektonskih površina
 • Cevi za vodu
 • Mostova
 • Građevinskih profila

Pored ušteda koje proističu iz njihove manje specifične težine, ostale prednosti kompozita uključuju:

 • Otpornost na koroziju
 • Neprovodljivost
 • Savitljivost
 • Glatkoća
 • Jeftino održavanje
 • Dugovečnost
 • Fleksibilnost u dizajniranju